Findo Cîya Beno

Findo Cîya Beno

70 kr

Semedo ke Findo her serê sibayî saete çar de cile ser o xo hol keno û ey hîşyar keno Dat Mendo ney ra eciz beno.

Description

ISBN: 978-91-86139-64-3

Semedo ke Findo her serê sibayî saete çar de cile
ser o xo hol keno û ey hîşyar keno Dat Mendo
ney ra eciz beno. O vano eke Findo xoholkerdişê
serê sibayî nêterikno ganî cîya bibo. Findo nê
fikrê Dat Mendoyî rast veyneno. O wext o çend
biwazo hende şîyêno xo hol biko.
Labelê tena mendiş rasta zî weş o gelo?
Eke merdim luyan zî bifikirîyo beno ke tikê xeter
bo zî…

Additional information

Weight 0.35 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Findo Cîya Beno”

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Fax: info@apecpublishing.com
Mjölnarstigen 1 163 41 Spånga, Sweden