Seriemördare

SERIEMÖRDARE

Ondskans ansikten i alla världsdelar

Av Kjell E. Genberg

Apec förlag 2018

ISBN 978-91-88333-19-3

368 sidor

SLUT!

Uttrycket seriemördare myntades 1976 av FBI:s profilerare Robert K. Kessler om människor som mördar fler än tre personer med en avkylningsperiod mellan varje dåd. Här berättar Kjell E. Genberg om ett urval sådana mördare från 1500-talet till våra dagar. Dessa förekommer på alla kontinenter utom Antarktis och de flesta begår sina dåd i Förenta Staterna och Ryssland. Även i Sverige har denna typ och brott begåtts.

 

Boken innehåller också brottsprofileringens historia och intressanta redogörelser för hur vissa brottslingars gärningar påverkat och fortfarande påverkar lagstiftningen


Fax: info@apecpublishing.com
Mjölnarstigen 1 163 41 Spånga, Sweden